WYNAJEM PRZESTRZENI

W 2023 roku w ramach działalności statutowej oferujemy pomoc organizacjom w zdalnym prowadzeniu działań.

Zapraszamy do korzystania z przestrzeni naszej sali szkoleniowej, pokoju na spotkania i studia nagrań.