Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Aleksandra Ziółek

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne, Pozyskiwanie środków na działalność, i Kandydat na doradcę

Zakładanie organizacji pozarządowych, rejestracja stowarzyszeń w KRS, stowarzyszeń zwykłych, KGW.
Aspekty prawno-księgowe funkcjonowania organizacji pozarządowej.
Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych.
Budżetowanie i rozliczanie projektów.

Miejscowość:
Pokrzywnica

Organizacja:
Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi

Certyfikat:
Tak

E-mail:
a.ziolek@zielonemostynarwi.pl

Telefon:
502 240 357

Godziny poradnictwa:
do ustalenia

Forma doradztwa:
spotkania, porady telefoniczne i mailowe

Obszar porad bezpośrednich:
Nasielsk + 50 km

Bezpłatnie:
Tak - w ramach funkcjonowania LGD

Płatność:
-