Pomiń menu

Doradztwo

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej do korzystania z konsultacji i poradnictwa oferowanych nieodpłatnie w ramach wszystkich realizowanych przez nas projektów. Udzielamy porad w bardzo szerokim zakresie, nasi konsultanci pomogą rozwiązać problemy prawne, księgowe, czy wszelkie inne związane z szeroko rozumianym zarządzaniem finansami. Wsparcie może być doraźne, jednorazowe, może też mieć formę długofalowej pomocy.

Przed skorzystaniem z porady przez:

Porady prawne Do końca roku nie udzielamy porad prawnych
Porady księgowo-kadrowe Porady telefoniczne:

22 616 33 16
wtorek 12:00 – 14:00,

czwartek 11:00-13:00

Porady mailowe: porady@frso.pl

Porady dotyczące zarządzania finansami
Porady telefoniczne:

22 616 33 16

środa 12:00 – 14:00

Porady mailowe: porady@frso.pl

Pozostałe porady Porady mailowe: porady@frso.pl

 

Dyżury dla organizacji działających na rzecz Warszawy i jej mieszkańców (SCWO):

Zapraszamy na dyżury poradnicze w październiku,

 

8 października – 10:00 – 20:00

15 października – 10:00 – 20:00

22 października – 10:00 – 20:00

23 października – 10:00 – 20:00

 

Porady są udzielane w godzinach dyżurów osobiście lub telefonicznie pod numerem 603 904 901

 

Spotkanie z doradczynią w godzinach dyżurów nie wymaga uprzedniego umówienia, ale można zarezerwować wybraną godzinę mailem (ksadlo@frso.pl) na podstawie tabeli. Plik przedstawia dostępność wolnych godzin, które można wybrać.

 

Dostępność terminów można obejrzeć tutaj.

Dokument jest aktualizowany na bieżąco.

 

Prosimy o podanie w mailu lub telefonicznie daty, godziny, którą Państwo wybierają, a także krótko określić czego będzie dotyczyła konsultacja.

 

W przypadku chęci skorzystania z poradnictwa poza wyznaczonymi dyżurami, proszę o kontakt.

 

Porady dla warszawskich organizacji pozarządowych udzielane są w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Więcej informacji: warszawa.ngo.pl/scwo.