Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

DORADZTWO

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej do korzystania z konsultacji i poradnictwa oferowanych nieodpłatnie w ramach wszystkich realizowanych przez nas projektów. Udzielamy porad w bardzo szerokim zakresie, nasi konsultanci pomogą rozwiązać problemy prawne, księgowe, czy wszelkie inne związane z szeroko rozumianym zarządzaniem finansami. Wsparcie może być doraźne, jednorazowe, może też mieć formę długofalowej pomocy.

Przed skorzystaniem z porady przez:

Porady prawne Porady prawne w ramach SCWO:

Arkadiusz Jarosiński: ajarosinski@frso.pl

 

Porady księgowo-kadrowe Porady telefoniczne:

22 616 33 16
wtorek 13:00 – 15:00 (zmiana od 2019 r.)

czwartek 11:00-13:00

Porady mailowe: porady@frso.pl

Porady dotyczące zarządzania finansami

Zobacz naszą Sieć Doradców Lokalnych.

 

lub

  • Porady telefoniczne w FRSO:

22 616 33 16

środa 11:00 – 13:00

 

lub

Pozostałe porady Porady mailowe: porady@frso.pl

 

Dyżury dla organizacji działających na rzecz Warszawy i jej mieszkańców (SCWO):

 

  • telefoniczne (ogólne):

poniedziałek 11:00 – 17:00

wtorek 9:00 – 13:00

czwartek 13:00 – 17:00

piątek 11:00 – 17:00

  • telefoniczne (księgowe):

środa 9:00 – 11:00

 

Aby skorzystać z porady należy dzwonić

do sekretariatu SCWO pod numer (22) 828 91 23

 

Porady dla warszawskich organizacji pozarządowych udzielane są w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Więcej informacji: warszawa.ngo.pl/scwo.