Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Anna Tyszka

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne

Zakładanie organizacji pozarządowych, rejestracja stowarzyszeń w KRS oraz stowarzyszeń zwykłych,
aspekty prawno-księgowe funkcjonowania organizacji pozarządowej,
źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych,
budżetowanie i budowanie projektów, realizacja i rozliczanie projektów,
podstawowe zasady prowadzenia działalności statutowej: nieodpłatnej i odpłatnej oraz prowadzenia działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych,
ogólne zasady prowadzenia pełnej księgowości, uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,
podstawy kadr i płac.
Inne usługi: warsztaty budowania projektów (diagnoza potrzeb, określenie celów, konstruowanie innowacyjnych rozwiązań, przypisanie rezultatów, stworzenie budżetu itd.)

Miejscowość:
Troszyn

Organizacja:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza"

Certyfikat:
Tak

E-mail:
lgd@zascianekmazowsza.pl

Telefon:
297671825

Godziny poradnictwa:
do ustalenia

Forma doradztwa:
spotkania, telefoniczna, mailowa

Obszar porad bezpośrednich:
Ostrołęka + 30km

Bezpłatnie:
tak - w ramach funkcjonowania LGD

Płatność:
-