Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Dorota Chałat

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne i Pozyskiwanie środków na działalność

Animacja lokalnego środowiska, budowanie sieci współpracy w lokalnym środowisku.
Aspekty prawno-księgowe zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowej oraz podmiotów ekonomii społecznej tj. przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, w tym strategie działania ngo, strategie marketingowe ngo.
Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych, między innymi pozyskiwanie środków, dotacji na realizację celów statutowych
Budżetowanie i rozliczanie projektów
Wolontariat w organizacji.

Inne usługi:
Liderstwo kobiet. Mentoring osobisty, biznesowy, polityczny. Działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn , różnorodności, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Forma : szkolenia, webinaria, warsztaty word cafe, mentoring indywidualny i grupowy.

Miejscowość:
Koszalin

Organizacja:
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet. Współpracuje z: SZOWES- OWES region koszaliński , Koszalińskie Centrum Praw Kobiet, Cogito Magdalena Chałat

Certyfikat:
Tak

E-mail:
dorotachalat@gmail.com

Telefon:
506 062 288

Godziny poradnictwa:
do indywidualnego ustalenia

Forma doradztwa:
spotkania, telefoniczna, mailowa oraz online: Skype, Zoom , Messenger - po wcześniejszym uzgodnieniu

Obszar porad bezpośrednich:
Koszalin, województwo zachodniopomorskie , Polska ( on-line)

Bezpłatnie:
Tak - w ramach działań projektowych, doradztwo w ramach miesięcznej puli godzin dla danej organizacji.

Płatność:
W przypadku bardziej czasochłonnego doradztwa, po indywidualnym uzgodnieniu zakresu pomocy i wynagrodzenia. Odpłatnie - mentoring osobisty, biznesowy, polityczny.