Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Dorota Wiśniewska

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne

Pomoc: w wyborze odpowiedniej formy prawnej, w tworzeniu statutu/regulaminu NGO, w procesie rejestracji organizacji, w przygotowaniu ofert, wniosków o dotację oraz sprawozdania z realizacji projektu, w przekształceniu stowarzyszenia zwykłego na rejestrowe w KRS, w przygotowaniu sprawozdania merytorycznego, w tym dla OPP, pomoc w procesie starania się o status OPP, pomoc w likwidacji organizacji (również z mocy prawa), pomoc w założeniu i rozliczeniu zbiórki publicznej, loterie, odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza, przekształcenie PES w PS, pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek z o.o. non profit oraz spółdzielni socjalnej, przygotowanie spółdzielni socjalnej do lustracji, prawo autorskie, w przygotowaniu umów cywilno-prawnych.
Ponadto: pomoc w skutecznej promocji działalności organizacji oraz
w znalezieniu partnerów z sektora pozarządowego i biznesu.

Miejscowość:
Malbork

Organizacja:
Malborskie Stowarzyszenie OŚ, Współpraca: Stowarzyszenie Pozytywni, Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych

Certyfikat:
Tak

E-mail:
copmalbork@gmail.com

Telefon:
503 845 796

Godziny poradnictwa:
poniedziałek-piątek 8:00-20:00, w sytuacjach awaryjnych także weekendy

Forma doradztwa:
spotkania, telefoniczna, mailowa, wideokonferencje (Messenger, WhatsApp)

Obszar porad bezpośrednich:
Województwo Pomorskie, najbardziej Subregion Nadwiślański. Doradztwo stacjonarne jest świadczone w Malborku, ul. Stare Miasto 21/18 oraz w Starogardzie Gdańskim, ul. Mickiewicza 1 oraz w razie potrzeby w lokalu organizacji.

Bezpłatnie:
Tak

Płatność:
W zależności od miejsca i zakresu wsparcia, po uzgodnieniu indywidualnym. Część wsparcia jest odpłatna.