Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Ewa Misiaczyk

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne

Współpraca finansowa i pozafinansowa z samorządem gminnym i powiatowym; Ogłaszanie otwartych konkursów ofert, przyznawanie dotacji, rozliczanie oraz kontrola organizacji w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Pomoc w przygotowaniu dokumentów przy tworzeniu stowarzyszenia (statut, uchwały, protokoły); Odpowiedzialność członków Zarządu za zobowiązania podjęte przez stowarzyszenie.

Miejscowość:
Gostyń

Organizacja:
Stowarzyszenie Dziecko

Certyfikat:
Tak

E-mail:
ewa.misiaczyk@vp.pl

Telefon:

Godziny poradnictwa:
bez ograniczenia czasowego (nawiązanie kontaktu nie później niż w przeciągu 48 godzin)

Forma doradztwa:
mailowa, po rozpoznaniu problemu możliwy kontakt telefoniczny oraz spotkanie

Obszar porad bezpośrednich:
po zagwarantowaniu zwrotu kosztów dojazdu i noclegu w przypadku odległości ponad 200 km - nieograniczony

Bezpłatnie:
do ustalenia każdorazowo

Płatność:
do ustalenia każdorazowo