Krzysztof Rozenbajger

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne, Pozyskiwanie środków na działalność, i Kandydat na doradcę

Zakładanie organizacji pozarządowych, rejestracja stowarzyszeń w KRS, stowarzyszeń zwykłych, KGW.Aspekty prawno-księgowe funkcjonowania organizacji pozarządowej.
Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych.
Budżetowanie i rozliczanie projektów. Wolontariat w NGO.
Inne usługi: Poradnictwo w zakresie pozyskiwania środków na działania w obszarze ochrony klimatu

Miejscowość:
Leśna

Organizacja:
Stowarzyszenie "Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej - NIWA"

Certyfikat:
Tak

E-mail:
k.rozenbajger@tlen.pl

Telefon:
663876777

Godziny poradnictwa:
każdorazowo podlegające ustaleniu

Forma doradztwa:
spotkania, telefoniczna, mailowa, online poprzez Facebooka - Messenger

Obszar porad bezpośrednich:
południowo-zachodnia część woj. dolnośląskiego

Bezpłatnie:
Tak, nieodpłatne poradnictwo dla NGO i KGW - jednorazowe doradztwo do dwóch godzin pracy - w ramach miesięcznej puli godzin dla danej organizacji.

Płatność:
W przypadku bardziej czasochłonnego doradztwa, po indywidualnym uzgodnieniu zakresu pomocy i wynagrodzenia.