Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Michał Głuszyk

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne i Pozyskiwanie środków na działalność

Zakładanie i prowadzenie organizacji, dobór formy prawnej organizacji dla grup inicjatywnych chcących założyć NGO, sposób finansowania działań organizacji, montaż finansowy, źródła finansowania, zarządzanie i budowanie zespołem, formalno-prawne aspekty wolontariatu, zarządzanie wolontariatem w organizacji (np. rekrutacja, przygotowanie personelu, przygotowanie koordynatorów pracy wolontariuszy itp.), formy i zasady współpracy organizacji z administracją publiczną, jak przygotować wniosek o dotację – logika projektowa, konsultacje wniosków dotacyjnych w projektach społecznych, animacja społeczna i ożywienie społeczno-gospodarcze, praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji, budowanie misji i wizji organizacji, ramowe zadania i obowiązki organizacji po zarejestrowaniu, procedury wewnętrzne w organizacji, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Inne usługi: szkolenia i warsztaty – obszary formalno-prawne prowadzenia organizacji) oraz umiejętności miękkie (np. budowanie zespołu, komunikacja, asertywność, współpraca, zarządzanie zespołem, praca w środowisku międzykulturowym).

Miejscowość:
Szczecin

Organizacja:
Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej ESPRIT. Współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim.

Certyfikat:
Tak

E-mail:
michal.gluszyk@gmail.com

Telefon:
504425276

Godziny poradnictwa:
do każdorazowego ustalenia

Forma doradztwa:
telefoniczna, mailowa, spotkania

Obszar porad bezpośrednich:
region szczeciński (m. Szczecin, Świnoujście, powiat kamieński, goleniowski, policki, gryficki) oraz województwo zachodniopomorskie.

Bezpłatnie:
Tak - pojedyncze, krótkie porady e-mail i telefoniczne oraz doradztwo w ramach i na obszarach OWES Szczecin

Płatność:
Dłuższe doradztwo i bardziej skomplikowane tematy, doradztwo bezpośrednie oraz szkolenia - odpłatnie do każdorazowego ustalenia. Możliwa współpraca w ramach realizacji projektów.