Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Paweł Wilk

Typ poradnictwa:
Formalno-prawne

Aspekty prawne i formalne dotyczące zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich. Animacja społeczna środowisk lokalnych w tym na rzecz dobra wspólnego. Wsparcie w przygotowanie wniosku o małe granty, pomoc merytoryczna w realizacji projektów społecznych.
Inne usługi: szkolenia dotyczące różnych zagadnień aktywności lokalnej.

Miejscowość:
Ełk

Organizacja:
Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "Wiatraki Mazur". Współpraca: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, Związek Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie; Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych.

Certyfikat:
Tak

E-mail:
pawelwilk8@gmail.com

Telefon:
796538105

Godziny poradnictwa:
do każdorazowego ustalenia w godz. 9:00 - 17:00 w dni powszednie

Forma doradztwa:
telefoniczna, mailowa

Obszar porad bezpośrednich:
subregion ełcki

Bezpłatnie:
Tak

Płatność:
do uzgodnienia indywidualnie