DORADZTWO

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej do korzystania z konsultacji i poradnictwa oferowanych nieodpłatnie w ramach wszystkich realizowanych przez nas projektów. Udzielamy porad w bardzo szerokim zakresie, nasi konsultanci pomogą rozwiązać problemy prawne, księgowe, czy wszelkie inne związane z szeroko rozumianym zarządzaniem finansami. Wsparcie może być doraźne, jednorazowe, może też mieć formę długofalowej pomocy.

Przed skorzystaniem z porady przez:

Porady dla organizacji pozarządowych
Doradcy Lokalni działający na terenie całej Polski w ramach projektu Fimango.
Zobacz naszą Sieć Doradców Lokalnych.
Porady prawne Porady prawne w ramach SCWO: Arkadiusz Jarosiński: ajarosinski@frso.pl
Porady księgowo-kadrowe Porady telefoniczne: 22 616 33 16 wtorek 13:00 – 15:00 czwartek 11:00-13:00 Porady mailowe: porady@frso.pl
Porady dotyczące zarządzania finansami
  • Porady telefoniczne: 22 616 33 16

    środa 11:00 – 13:00 lub

Pozostałe porady Dyżury dla organizacji działających na rzecz Warszawy i jej mieszkańców (SCWO): Aby skorzystać z porady należy dzwonić na infolinię SCWO pod numer (22) 828 91 23
Porady dla warszawskich organizacji pozarządowych udzielane są w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Więcej informacji: warszawa.ngo.pl/scwo.