Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Konferencja Dobre praktyki zielonych liderów
samorządowych i pozarządowych

Zieloni liderzy spotkają się w maju w Krakowie

Ruszyły zapisy na dwudniową konferencję Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych w całości poświęconą przykładom działań, jakie już są i mogą być podejmowane lokalnie na rzecz wody, zieleni, energii i gospodarki obiegu zamkniętego. Zgłaszać można się do 15 kwietnia.

Termin: 16-17 maja 2024

Miejsce: Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, Kraków lub online

Zapoznaj się z programem wydarzenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności osiągnęły już taką skalę, że stają się egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, wymagającym podjęcia zdecydowanych działań. Powinniśmy działać na każdym szczeblu, także w mniejszych ośrodkach, gminach i sołectwach. I na szczęście w wielu miejscach tak się dzieje – mówi Maria Wiśnicka z Fundacji Sendzimira – Chcemy pokazać, jak skutecznie działać lokalnie, by ograniczać emisje gazów cieplarnianych, poprawić jakość powietrza, zwiększać retencję i zmniejszać produkcję odpadów.

Konferencja będzie okazją do spotkania w gronie włodarzy gmin, urzędników i urzędniczek, radnych oraz osób pracujących lub działających społecznie w organizacjach pozarządowych, OSP, KGW itp. Nie zabraknie okazji do pogłębionej dyskusji w małych grupach, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. Organizatorzy gwarantują interaktywny charakter sesji. Każda ma mieć inną, angażującą formułę: postery, world cafe, studium przypadku, warsztat.

Podczas wydarzenia prelegenci pokażą ponad 20 zróżnicowanych projektów, działań, programów i strategii realizowanych w polskich gminach. Dodatkowo każda osoba uczestnicząca w konferencji będzie mogła wziąć udział w kilkugodzinnej wizycie studyjnej dotyczącej jednego z czterech tematów konferencji: wody, zieleni, energii lub gospodarki obiegu zamkniętego.

Dobre praktyki prezentowane w trakcie konferencji znajdą się w publikacji, którą w wersji drukowanej otrzymają uczestnicy wydarzenia, a w wersji elektronicznej wszyscy chętni.

Organizator:

Organizatorem konferencji jest Fundacja Sendzimira, która od 2009 roku działa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Głównymi obszarami zainteresowania Fundacji są ochrona przyrody, zarządzanie zielenią miejską, zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone i efektywne energetycznie budownictwo. Fundacja wspiera samorządy w min. wdrażaniu rozwiązań opartych na przyrodzie sprzyjających retencji krajobrazowej, prowadzeniu procesów partycypacyjnych czy tworzeniu standardów zarządzania zielenią.

Kontakt dla mediów:

Maria Wiśnicka

telefon: +48 663 20 20 50

email: maria.wisnicka@sendzimir.org.pl

Finansowanie:

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira. Wkład własny do projektu sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Zielony Lider. Partnerami konferencji są Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i Politechnika Krakowska.