Popularyzacja ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego

Program Popularyzacja ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego
Temat  Ekonomia społeczna
Cel Wzrost świadomości istnienia ekonomii społecznej oraz upowszechnianie jej roli w lokalnym systemie rozwoju usług.
Popularyzacja podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców i mieszkanek uczestniczących w projekcie.w szczególności poprzez:

  • działania edukacyjne,
  • działania aktywizacyjne
  • działania promocyjne
Odbiorcy Podmioty Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, grupy nieformalne i lokalni liderzy, mieszkańcy Mazowsza,
przedsiębiorcy subregionu siedleckiego
Opis W ramach programu oferujemy:

  • działania edukacyjne m.in.: szkolenia, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, otwarte spotkania z ekonomią społeczną w formie “pikników rodzinnych” czy też “ryneczków pracy” itp.
  • działania aktywizacyjne m.in. w formie gier miejskich, gier terenowych, teambuldingu, questów itp.
  • działania promocyjne w formie m.in. spotów reklamowych, reportaży, wywiadów z przedstawicielami ekonomii społecznej, publikacji w prasie, tv, internecie i innych lokalnych mediach.
Miejsce subregion siedlecki (powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, Miasto Siedlce)
Czas trwania  do grudnia 2025
Realizatorzy Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Kontakt Kamila Śmieciuch (SOKiAL) – kamila.smieciuch@gmail.com/ biuro@krzesk.pl

Edyta Koper (FRSO) – koper@frso.pl

Tel. (22) 616 33 16

Finansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego

Logotypy MCPS i Mazowsza