Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza w subregionie 1

Program Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza – subregion 1
Temat  Ekonomia społeczna
Cel Wzrost świadomości istnienia ekonomii społecznej oraz upowszechnianie jej roli w lokalnym systemie rozwoju usług.
Popularyzacja podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców i mieszkanek uczestniczących w projekcie, w szczególności poprzez:

  • działania edukacyjne,
  • działania aktywizacyjne
  • działania promocyjne
Odbiorcy Podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańcy i mieszkanki gmin i powiatów subregionu 1
Opis W ramach programu oferujemy:

  • działania edukacyjne m.in.: szkolenia, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, otwarte spotkania z ekonomią społeczną w formie “pikników rodzinnych” czy też “ryneczków pracy” itp.
  • działania aktywizacyjne m.in. w formie gier miejskich, gier terenowych, teambuldingu, questów itp.
  • działania promocyjne w formie m.in. spotów reklamowych, reportaży, wywiadów z przedstawicielami ekonomii społecznej, publikacji w prasie, tv, internecie i innych lokalnych mediach.
Miejsce m.st. Warszawa

subregion warszawsko-zachodni (powiaty pruszkowski, piaseczyński, grodziski, warszawa-zachód)

subregion warszawsko-wschodni (legionowski, wołomiński, miński, otwocki)

subregion żyrardowski (powiaty sochaczewski, żyrardowski, grójecki)

Czas trwania  do grudnia 2025
Realizatorzy Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Kontakt Agnieszka Iwaniak (Stowarzyszenie BORIS) – agnieszka@boris.org.pl

Beata Juraszek Kopacz (FRSO) – bjuraszekk@frso.pl,  

Justyna Tawicka (FRSO)- jtawicka@frso.pl,

Tel. (22) 616 33 16

Finansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego

Logotypy MCPS i Mazowsza