Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

loga fundusze europejskie dla mazowsza

Program Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Temat  ekonomia społeczna
Cel zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego i obniżenie ryzyka popadnięcia w ubóstwo ze względu na bezrobocie, poprzez zwiększenie miejsc pracy w istniejących i nowo powstałych PES/PS oraz zwiększenie skali działania istniejących PES/PS
Odbiorcy organizacje pozarządowe planujące lub prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie socjalne, grupy inicjatywne osób indywidualnych chcących założyć spółdzielnię socjalną, zarejestrowane i/lub działające na terenie m. st. Warszawy.
Opis Misją WOWES jest m.in.:

  • tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – organizacjach zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej i spółdzielniach socjalnych – oferując im wsparcie merytoryczne oraz finansowe.
  • wspieranie funkcjonowania i powstawania PES i PS oraz ich ekonomizacja
  • zwiększenie wiedzy o ekonomii społecznej i aktywności społecznej.
  • promowanie Ekonomii Społecznej.

Oferujemy:

  • usługi doradcze i szkolenia
  • wsparcie finansowe
  • pomoc w nawiązywaniu współpracy sektorowej dla istniejących i powstających PES
Miejsce  subregion m.st. Warszawa.
Czas trwania  do grudnia 2027
Realizator Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych -Lider,
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie BORIS
Kontakt Beata Juraszek-Kopacz – bjuraszekk@frso.pl
Radosław Juraszek – Animator rjuraszek@frso.pl
Więcej informacji www.owes.warszawa.pl
Finansowanie  Regionalny Program Operacyjny

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie