Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Poszukiwanie źródeł przychodów organizacji – podstawowe wiadomości

Organizacje pozarządowe mogą korzystać z wielu źródeł przychodów: mogą to być składki członkowskie (w przypadku stowarzyszeń), darowizny prywatne (od osób i firm), przychody ze spadków i zapisów, ze zbiórek publicznych, dotacje, przychody z działalności odpłatnej, z działalności gospodarczej, itd. […] Spróbujmy prześledzić kilka możliwych źródeł finansowania „wygodnych” dla organizacji.