Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

SZKOLENIA

Poza bezpłatnymi szkoleniami otwartymi prowadzimy odpłatne szkolenia na zamówienie, przygotowywane każdorazowo w oparciu o potrzeby i oczekiwania zamawiającego. Nasze szkolenia adresowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, pracujemy także z instytucjami publicznymi i prywatnymi. Naszymi klientami były małe i duże organizacje pozarządowe z Polski i zagranicy, ministerstwa, władze samorządowe, organizacje członkowskie biznesu.

Metodologia

Nasza metodologia szkoleniowa oparta jest o reguły nauczania dorosłych, koncepcję stworzoną przez Paulo Freire, wybitnego brazylijskiego pedagoga i teoretyka aktywizujących metod nauczania, którego książki – zwłaszcza słynna “Pedagogika uciskanych” stały się natchnieniem dla najsłynniejszych światowych działaczy społecznych. Ta teoria jest stosowana w praktyce na wiele różnych sposobów, ale zawsze doborem konkretnych technik szkoleniowych rządzi kilka podstawowych zasad:

  • uczestnictwo, wpływ uczącego się na temat i proces nauczania,
  • staranne rozpoznanie potrzeb uczestników,
  • dialog pomiędzy trenerem a uczestnikami szkolenia oraz między uczestnikami,
  • praca w małych grupach, aby zaangażowanie uczącego się było jak największe i aby nauka była dostosowana do jego potrzeb i możliwości,
  • wspieranie procesu uczenia poprzez metody wizualne,
  • jednoczesne dostarczanie wiedzy, wyposażanie w nowe umiejętności i oddziaływanie na postawy uczestników szkolenia,
  • wiarygodność procesu uczenia: uczestnicy uczą się przez doświadczenie, mają możliwość natychmiastowego przetestowania nowych umiejętności w praktyce,
  • ocenianie rezultatów nauczania przez uczestników szkolenia,
  • uczący się jest podmiotem procesu nauczania.

Proponujemy formułę, która oparta jest w dużej mierze na aktywności uczestników; zasady pracy i reguły rządzące nami ustalamy wspólnie na szkoleniu, wprowadzamy zmiany i wspólnie bierzemy odpowiedzialność za uczenie się. Większość przekazywanych na szkoleniu treści ilustrujemy eksperymentami i doświadczeniami grupowymi, ich omawianie i analiza pozwala na sformułowanie stosownych reguł i zasad przez samych uczestników szkolenia. Na naszych szkoleniach nie można się zgubić czy nudzić! Na naszych szkoleniach rozwiązujemy realne problemy Waszych organizacji.

Tematyka

prawo Prawne aspekty funkcjonowania organizacji,
fundraising Pozyskiwanie funduszy, Pisanie wniosków o dotacje, Organizowanie imprez fundraisingowych, Darowizny od osób fizycznych i prawnych, Współpraca z biznesem,
księgowość Księgowość
zarządzanie Zarządzanie organizacją, Zarządzanie finansami, Budżetowanie, Planowanie strategiczne, Planowanie projekt, Zarządzanie zmianą, Planowanie metodą GOPP (Goal Oriented Project Planning), Przywództwo, Monitoring i ewaluacja
partycypacja Partycypacja publiczna, Rzecznictwo, Współpraca z mediami, Budowanie koalicji
umiejętności interpersonalne Praca w zespole, Prowadzenie efektywnych spotkań, Negocjacje, Podejmowanie decyzji/rozwiązywanie problemów, Zarządzanie konfliktem,