Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja – nowy paradygmat polityki społecznej. Cykl szkoleń dla JST i NGO

Tytuł USŁUGI SPOŁECZNE I DEINSTYTUCJONALIZACJA – NOWY PARADYGMAT POLITYKI SPOŁECZNEJ
Tematyka Zapraszamy do zapoznania się z programem cyklu 2 szkoleń stacjonarnych z zakresu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji

Założenia cyklu: Celem jest dostarczenie przedstawicielom JST i NGO kluczowych informacji na temat idei deinstytucjonalizacji i wyzwań z nią związanych, a także zagadnień związanych z planowaniem i realizacją procesów rozwoju usług i deinstytucjonalizacji na poziomie lokalnym.

Wybrane tematy:

  • dostarczymy kluczowych informacji o deinstytucjonalizacji, która staje się jednym z wiodących nurtów w polityce społecznej w Polsce, wspieranym ze środków publicznych, w tym europejskich. Deinstytucjonalizacja to jednak przede wszystkim nowe podejście w myśleniu i działaniu na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców i poprawy jakości ich życia.
  • rządowa Strategia Rozwoju Usług Społecznych 2021-2030 z perspektywą do 2035 oraz Regionalne Plany Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.
  • planowanie rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji na poziomie lokalnym. Według zamierzeń rządu lokalne plany deinstytucjonalizacji mają być opracowane i realizowane w 50% jednostek samorządu terytorialnego w Polsce do 2027 roku.
  • fundusze europejskie na deinstytucjonalizację w perspektywie finansowej 2021-2027. Na rozwój usług społecznych na Mazowszu planuję się przeznaczyć kwotę ok. 71 mln euro. Samorządy będą jedną z ważnych grup beneficjentów tych funduszy.
  • koordynacja i dostarczanie usług poprzez Centra Usług Społecznych (CUS)
  • współpraca z sektorem społecznym (organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi) oraz kooperacji między samorządami lokalnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Program cyklu

Szczegółowa oferta

Prowadzące Anna Bugalska – od 13 lat zajmuje się problematyką włączenia społecznego i funduszy europejskich. Doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie zdobywała pracując przez 7 lat ministerstwie odpowiedzialnym za fundusze europejskie. Od 6 lat wspiera doradczo i szkoleniowo samorządy regionalne w zakresie kreowania regionalnej polityki na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, usług społecznych i deinstytucjonalizacji

Karolina Cyran-Juraszek – związana  z sektorem organizacji pozarządowych od 25 lat. Kompleksowo wspiera organizacje pozarządowe, planuje ich rozwój – szczególnie w zakresie strategicznym i finansowym, wzmacnia  instytucjonalnie oraz formalno-prawnie także JST w zakresie współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem CUS, w których przekształceniu uczestniczyła i nadal uczestniczy

Uczestnicy Cykl jest dostępny dla wszystkich chętnych przedstawicielek/przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie powiatów: m.st. Warszawy, piaseczyńskiego, grójeckiego, żyrardowskiego, sochaczewskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego i otwockiego. Zachęcamy szczególnie OPS, CUS oraz PCPR a także instytucje świadczące usługi społeczne.
Terminy sesji szkoleniowych Sesje warsztatowe obejmują dwa dni szkoleniowe.  Warunkiem jest zadeklarowanie uczestnictwa w dwóch sesjach. Zajęcia odbywać się będą w następujących terminach:

  • I sesja: 19-20 października 2023
  • II sesja: 16-17 listopada 2023

Szczegółowy program poszczególnych sesji zostanie przekazany uczestnikom zajęć po zamknięciu rekrutacji.

Miejsce Witryna Domu Wschodniego, pl. Konstytucji 6 (róg Koszykowej).

Zapewniamy obiad i przerwy kawowe. Uwzględnimy potrzeby dietetyczne osób uczestniczących w cyklu szkoleniowym .

 

Zapisy odbywają się poprzez formularz-online.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 2 października 2023 roku.

W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 10 osób) organizatorzy zastrzegają sobie, że szkolenie zostanie odwołane. W przypadku z kolei zbyt dużej liczby osób, będziemy musieli ograniczyć liczbę osób.

UWAGA: wiadomość może trafić do folderu SPAM.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Łączyńska, tel. 22 616 33 16, szkolenia@frso.pl

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1”. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Logotyp Mazowsze dla organizacji pozarządowychlogotyp FRSO   Logotyp LOWES - Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej