Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja – nowy paradygmat polityki społecznej. Cykl szkoleń dla JST i NGO

Tytuł USŁUGI SPOŁECZNE I DEINSTYTUCJONALIZACJA – NOWY PARADYGMAT POLITYKI SPOŁECZNEJ
Tematyka Zapraszamy przedstawicielki/przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na cykl składający się ze szkolenia stacjonarnego oraz wizyty studyjnej. Szkolenie oraz wyjazd studyjny dotyczyć będą zakresu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji.

Założenia cyklu: Celem jest dostarczenie przedstawicielom JST i NGO kluczowych informacji na temat idei deinstytucjonalizacji i wyzwań z nią związanych, a także zagadnień związanych z planowaniem i realizacją procesów rozwoju usług i deinstytucjonalizacji na poziomie lokalnym.

Wybrane tematy:

  • dostarczymy kluczowych informacji o deinstytucjonalizacji, która staje się jednym z wiodących nurtów w polityce społecznej w Polsce, wspieranym ze środków publicznych, w tym europejskich. Deinstytucjonalizacja to jednak przede wszystkim nowe podejście w myśleniu i działaniu na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców i poprawy jakości ich życia.
  • rządowa Strategia Rozwoju Usług Społecznych 2021-2030 z perspektywą do 2035.
  • planowanie rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji na poziomie lokalnym.
  • fundusze europejskie na deinstytucjonalizację w perspektywie finansowej 2021-2027. Na rozwój usług społecznych na Mazowszu planuję się przeznaczyć kwotę ok. 71 mln euro. Samorządy będą jedną z ważnych grup beneficjentów tych funduszy.
  • koordynacja i dostarczanie usług poprzez Centra Usług Społecznych (CUS)
  • współpraca z sektorem społecznym (organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi) oraz kooperacji między samorządami lokalnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:
Szczegółowa oferta

Prowadzące Karolina Cyran-Juraszek – związana  z sektorem organizacji pozarządowych od 25 lat. Kompleksowo wspiera organizacje pozarządowe, planuje ich rozwój – szczególnie w zakresie strategicznym i finansowym, wzmacnia  instytucjonalnie oraz formalno-prawnie także JST w zakresie współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem CUS, w których przekształceniu uczestniczyła i nadal uczestniczy.
Uczestnicy Cykl jest dostępny dla wszystkich chętnych przedstawicielek/przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie powiatów: węgrowski, sokołowski, siedlecki, łosicki, garwoliński i M. Siedlce.
Zachęcamy szczególnie OPS, CUS oraz PCPR a także instytucje świadczące
usługi społeczne.
Terminy sesji szkoleniowych Sesja warsztatowa obejmuje dwa dni szkoleniowe i wyjazd studyjny.
Warunkiem jest zadeklarowanie uczestnictwa w całości. Zajęcia odbywać
się będą w następujących terminach:

  • I sesja szkoleniowa: 6-7 listopada 2023
  • wizyta studyjna: 27-28 listopada 2023

Szczegółowy program poszczególnych sesji zostanie przekazany uczestnikom zajęć
po zamknięciu rekrutacji.

Miejsce Budynek Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach, na ul. Chopina 10.

Zapewniamy obiad i przerwy kawowe. Uwzględnimy potrzeby dietetyczne osób uczestniczących w cyklu szkoleniowym .

Zapisy odbywają się poprzez formularz-online.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 października 2023 roku.

W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 10 osób) organizatorzy zastrzegają sobie, że szkolenie zostanie odwołane. W przypadku z kolei zbyt dużej liczby osób, będziemy musieli ograniczyć liczbę osób.

UWAGA: wiadomość może trafić do folderu SPAM.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Stanisławowska, tel. (25) 631 81 98, kstanislawowska.frso@gmail.com

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Popularyzacja Ekonomii Społecznej na terenie subregionu siedleckiego”. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt „Popularyzacja Ekonomii Społecznej na terenie subregionu siedleckiego” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Logotyp Mazowsze dla organizacji pozarządowychlogotyp FRSO