USŁUGI PRAWNE

Oprócz porad prawnych udzielanych nieodpłatnie w ramach realizowanych przez nas projektów, świadczymy także odpłatne usługi prawne w bardzo szerokim zakresie. Usługi prawne są świadczone przez doświadczonych radców prawnych specjalizujących się w obsłudze organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych – Arkadiusza Jarosińskiego i Michała Sybilskiego.

Wybrane usługi prawne

 • kompleksowa obsługa prawna rozliczana ryczałtem,
 • obsługa organów organizacji (posiedzenia zarządu, komisji rewizyjnej czy walne zgromadzenia członków),
 • rejestracja organizacji i zgłaszanie zmian w KRS,
 • tworzenie nowych i zmiany w istniejących statutach, regulaminach innych aktach wewnętrznych organizacji,
 • opinie w sprawach podatkowych i współpraca z działem księgowości w tym zakresie,
 • przygotowywanie projektów i opiniowanie przedstawionych umów związanych z działalnością organizacji (kontrahenci zewnętrzni, pracownicy, zleceniobiorcy),
 • występowanie i reprezentacja organizacji przed takimi instytucjami jak urzędy skarbowe, urzędy samorządowe, NFZ, PFRON, PARP itd.,
 • sprawy pracownicze w tym spory sądowe,
 • wszelkie sprawy w relacjach członkowie – organizacja,
 • windykacja należności (w tym składek członkowskich) poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie porozumień z dłużnikami,
 • kierowanie i prowadzenie spraw sądowych, postępowanie egzekucyjne (komornicy)
 • audyty organizacji w tym jej wewnętrznych aktów prawnych, pomoc prawna przy realizacji konkretnych projektów,
 • szkolenia dla władz organizacji, jej członków,
 • udzielanie porad prawnych członkom organizacji na zlecenie organizacji.