WESPRZYJ NAS

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest polską organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk. Działamy od ponad 25 lat na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wszystkim potrzebującym wsparcia oferujemy szkolenia, konsultacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w wymianie informacji. Wierząc, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na harmonijnej współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym, FRSO inicjuje i promuje mechanizmy takiej współpracy wskazując na płynące z niej korzyści.

Darowizny realizowane są dzięki: