Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

loga fundusze europejskie dla mazowsza

Program Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Temat ekonomia społeczna
Cel wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych
Odbiorcy organizacje pozarządowe planujące lub prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie socjalne, grupy inicjatywne osób indywidualnych chcących założyć spółdzielnię socjalną, zarejestrowane i działające na terenie subregionu warszawsko – wschodniego (powiaty: miński, wołomiński, legionowski, nowodworski, otwocki) oraz subregionu warszawsko – zachodniego (powiaty: grodziski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni).
Opis Misją POWES jest m.in.:

 • tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – organizacjach zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej i spółdzielniach socjalnych – oferując im wsparcie merytoryczne oraz finansowe.
 • promowanie Ekonomii Społecznej
 • wspieranie funkcjonowania i powstawania PES i PS oraz ich ekonomizacja
 • zwiększenie wiedzy o ekonomii społecznej i aktywności społecznej.

Oferujemy:

 • usługi doradcze i szkolenia
 • wsparcie finansowe
 • pomoc w nawiązywaniu współpracy sektorowej dla istniejących i powstających PES
Miejsce subregion warszawsko-wschodni oraz warszawsko-zachodni.
Czas trwania do grudnia 2027
Realizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Lider,
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie BORIS
Kontakt Beata Juraszek-Kopacz (FRSO)- bjuraszekk@frso.pl
Beata Siedlecka (FRSO) – doradca ds. wsparcia finansowego
i realizacji biznesplanów – beatasiedlecka.frso@gmail.com Edyta Obłąkowska (FISE) – owes@fise.org.pl
Katarzyna Sekutowicz (BORIS) – kasias@boris.org.pl
Regulamin oraz załączniki
 1. Regulamin Świadczenie Usług POWES
 2. Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych
 3. Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy instytucji
 4. Załącznik 3 – Formularz wstępnej rekrutacji
 5. Załącznik 4 – Formularz pogłębionej diagnozy Grup Inicjatywnych/Przedsiębiorstw Społecznych

 

 1. Regulamin udzielania wsparcia finansowego i usług towarzyszących przez POWES w projektach współfinansowanych w ramach EFS
 2. Załącznik 1 – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych/ego miejsc/a pracy w PS i wsparcia pomostowego

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego (wniosek 1) – 29.05.2023
Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego (wniosek 2) – 26.06.2023
Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego (wniosek 3) – 17.11.2023

Finansowanie Regionalny Program Operacyjny

 

Przedsiębiorstwa wspierane w ramach projektu „Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (realizowany w okresie 3/2022-12/2023) nr RPMA.09.03.00-14-i811/21

Nazwa PS liczba utworzonych miejsc pracy data udzielonego wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy Podregion
Spółdzielnia Socjalna Podkowa 4 29.09.2022 warszawsko-wschodni
Fundacja Zmysłosfera 1 10.03.2023 warszawsko-zachodni
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej Animator 1 03.07.2023 warszawsko-zachodni

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie