Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Program Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Temat ekonomia społeczna
Cel wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych
Odbiorcy organizacje pozarządowe planujące lub prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie socjalne, grupy inicjatywne osób indywidualnych chcących założyć spółdzielnię socjalną, zarejestrowane i działające na terenie subregionu warszawsko – wschodniego (powiaty: miński, wołomiński, legionowski, nowodworski, otwocki) oraz subregionu warszawsko – zachodniego (powiaty: grodziski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni).
Opis Misją POWES jest m.in.:

  • tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – organizacjach zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej i spółdzielniach socjalnych – oferując im wsparcie merytoryczne oraz finansowe.
  • promowanie Ekonomii Społecznej
  • wspieranie funkcjonowania i powstawania PES i PS oraz ich ekonomizacja
  • zwiększenie wiedzy o ekonomii społecznej i aktywności społecznej.

Oferujemy:

  • usługi doradcze i szkolenia
  • wsparcie finansowe
  • pomoc w nawiązywaniu współpracy sektorowej dla istniejących i powstających PES
Miejsce subregion warszawsko-wschodni oraz warszawsko-zachodni.
Czas trwania do grudnia 2023
Realizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Lider,
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie BORIS
Kontakt Beata Juraszek-Kopacz (FRSO)- bjuraszekk@frso.pl
Beata Siedlecka (FRSO) – doradca ds. wsparcia finansowego
i realizacji biznesplanów – beatasiedlecka.frso@gmail.com

Edyta Obłąkowska (FISE) – owes@fise.org.pl
Katarzyna Sekutowicz (BORIS) – kasias@boris.org.pl

Finansowanie Regionalny Program Operacyjny