Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Popularyzacja ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego

Program Popularyzacja ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego
Temat  Ekonomia społeczna
Cel Wzrost świadomości istnienia ekonomii społecznej oraz upowszechnianie jej roli w lokalnym systemie rozwoju usług.
Popularyzacja podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców i mieszkanek uczestniczących w projekcie.w szczególności poprzez:

  • działania edukacyjne,
  • działania aktywizacyjne
  • działania promocyjne
Odbiorcy Podmioty Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, grupy nieformalne i lokalni liderzy, mieszkańcy Mazowsza,
przedsiębiorcy subregionu siedleckiego
Opis W ramach programu oferujemy:

  • działania edukacyjne m.in.: szkolenia, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, otwarte spotkania z ekonomią społeczną w formie “pikników rodzinnych” czy też “ryneczków pracy” itp.
  • działania aktywizacyjne m.in. w formie gier miejskich, gier terenowych, teambuldingu, questów itp.
  • działania promocyjne w formie m.in. spotów reklamowych, reportaży, wywiadów z przedstawicielami ekonomii społecznej, publikacji w prasie, tv, internecie i innych lokalnych mediach.
Miejsce subregion siedlecki (powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, Miasto Siedlce)
Czas trwania  do grudnia 2025
Realizatorzy Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Kontakt Kamila Śmieciuch (SOKiAL) – kamila.smieciuch@gmail.com/ biuro@krzesk.pl

Edyta Koper (FRSO) – koper@frso.pl

Tel. (22) 616 33 16

Finansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego

Logotypy MCPS i Mazowsza