Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego

Program Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego
Temat  Ekonomia społeczna
Cel Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, uczestniczących w projekcie, w szczególności poprzez:

 

 • wzrost profesjonalizacji działań PES i PS oraz rozwój kompetencji ich liderów, a także animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym i subregionalnym,
 • podniesienie umiejętności skutecznego zarządzania PES i PS, poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług informacyjnych, doradczych, edukacyjnych oraz animacyjnych,
 • rozwój współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej PES i PS, w szczególności poprzez budowanie trwałych partnerstw oraz wspieranie różnych form aktywności obywatelskiej,
 • Wzmacnianie Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej.
Odbiorcy Społeczności lokalne, grupy nieformalne,

podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne

Opis W ramach programu oferujemy:

 • usługi animacji lokalnej zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
 • doradztwo ogólne (indywidualny plan rozwoju dla liderów lokalnych, PES/PS),
 • doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, coaching),
 • usługi księgowo-podatkowe,
 • szkolenia otwarte (pozyskiwanie środków, marketing i media społecznościowe, rozwój lokalny),
 • Szkoła Moderatorów Partycypacji Publicznej,
 • Kurs “Rozwój lokalny i innowacje społeczne – rola organizacji pozarządowych”
 • Szkoła zarządzania PES
Miejsce subregion siedlecki (M. Siedlce, Powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński)
Czas trwania  do grudnia 2021
Realizator Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku,

Partner: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Kontakt Beata Juraszek Kopacz (Doradca Kluczowy) bjuraszekk@frso.pl

Katarzyna Stanisławowska (Doradca Kluczowy) stanislawowska.k@gmail.com

Piotr Frączak (Animator) piotr.fraczak@gmail.com

Beata Siedlecka (Specjalista ds. wsparcia finansowego dla GI/PES/PS) beatasiedlecka.frso@gmail.com

Andrzej Rybus – Tołłoczko (Doradca Kluczowy)

Kamila Śmieciuch (Animator)

 

Tel. (25) 631 81 98

Pliki do pobrania
Finansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego