Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego

Program Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego
Temat  Ekonomia społeczna
Cel Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, uczestniczących w projekcie, w szczególności poprzez:

• kompleksowe wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
rozwój ich potencjału ,
• upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców w/w obszaru nt. idei ekonomii
społecznej,
• wspieranie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw
społecznych,
• ekonomizację podmiotów ekonomii społecznej,
• wzmacnianie współpracy JST z sektorem ekonomii społecznej,
• rozwój potencjału kadr OWES
• wzmacnianie Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Odbiorcy Społeczności lokalne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne
Opis W ramach programu oferujemy:

  • usługi animacji lokalnej zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
  • doradztwo rozwojowe i specjalistyczne, szkolenia, działania sieciujące, warsztaty, mentoring dla PES i PS pod kątem zwiększania ich możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • doradztwo i szkolenia w zakresie cyfryzacji, ekologii i deinstytucjonalizacji,
  • doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, coaching),
  • Cykl szkoleniowy Akademia CUS (Centra Usług Społecznych)
Miejsce subregion siedlecki (M. Siedlce, Powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński)
Czas trwania  do grudnia 2024
Realizator Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – Lider
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Partner
Kontakt Beata Juraszek Kopacz (FRSO) – bjuraszekk@frso.pl
Katarzyna Stanisławowska (FRSO) – kstanislawowska.frso@gmail.com
Beata Siedlecka (FRSO) – beatasiedlecka.frso@gmail.comKamila Śmieciuch (SOKiAL) – kamila.smieciuch@gmail.com/ biuro@krzesk.pl
Andrzej Rybus-Tołłoczko (SOKiAL) – biuro@krzesk.pl
Sylwia Pasiak (SOKiAL) – biuro@krzesk.pl

Biuro projektu: ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, tel. (25) 63 181 98

Pliki do pobrania Deklaracja Uczestnictwa w projekcie WRESS (docx.)
Deklaracja Uczestnictwa w projekcie WRESS (pdf).
Finansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego

Logotypy MCPS i Mazowsza