Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

loga fundusze europejskie dla mazowsza

Program Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Temat  Ekonomia społeczna
Cel wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych
Odbiorcy organizacje pozarządowe planujące lub prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie socjalne, grupy inicjatywne osób indywidualnych chcących założyć spółdzielnię socjalną, zarejestrowane i działające na terenie subregionu siedleckiego (powiaty: garwoliński, łosicki, M. Siedlce, siedlecki, sokołowski, węgrowski).
Opis Misją SOWES jest m.in.:
• tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – organizacjach zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej i spółdzielniach socjalnych – oferując im wsparcie merytoryczne oraz finansowe.
• promowanie Ekonomii Społecznej
• wspieranie funkcjonowania i powstawania PES i PS oraz ich ekonomizacja
• zwiększenie wiedzy o ekonomii społecznej i aktywności społecznej.
Oferujemy:
• usługi doradcze i szkolenia
• wsparcie finansowe
• pomoc w nawiązywaniu współpracy sektorowej dla istniejących i powstających PES
Miejsce subregion siedlecki (M. Siedlce, Powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński)
Czas trwania  do 31 grudnia 2027
Realizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Lider,
Partnerzy: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku oraz Biuro Rachunkowe M. Bobryk O. Michałowska Spółka Cywilna
Kontakt Beata Juraszek-Kopacz (FRSO)- bjuraszekk@frso.pl
Beata Siedlecka (FRSO) – doradca ds. wsparcia finansowego
i realizacji biznesplanów – beatasiedlecka.frso@gmail.com
Katarzyna Stanisławowska (FRSO)- kstanislawowska.frso@gmail.com
Kamila Śmieciuch (SOKiAL) – kamila.smieciuch@gmail.com/ biuro@krzesk.pl
Ewelina Pędzich-Chyży (SOKiAL) – SPECJALISTA DS. WSPARCIA FINANSOWEGO DLA GI/PES/PS biuro@krzesk.plBiuro projektu: ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, tel. (25) 63 181 98
Regulamin oraz załączniki
  1. Regulamin świadczenia usług SOWES
  2. Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych
  3. Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy instytucji
  4. Załącznik 3 – Formularz wstępnej rekrutacji
  5. Załącznik 4 – Formularz pogłębionej diagnozy Grup Inicjatywnych/Przedsiębiorstw Społecznych

 

  1. Regulamin udzielania wsparcia finansowego i usług towarzyszących przez SOWES w projektach współfinansowanych w ramach EFS
  2. Załącznik 1 – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych/ego miejsc/a pracy w PS i wsparcia pomostowego

 

Finansowanie  Regionalny Program Operacyjny

Przedsiębiorstwa wspierane w ramach projektu „Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”:
Informacja o wspartych podmiotach w dniu 3 lipca 2024 roku.

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie