Pomiń menu

Czym się zajmujemy

Jesteśmy polską organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk. Od 20 lat działamy na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce. Wspieramy organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, grupy nieformalne i aktywnych obywateli, oferując im wszechstronną pomoc w zwiększaniu skuteczności ich działania.
  • Edukujemy

    Wszystkim potrzebującym wsparcia oferujemy szerokie wsparcie edukacyjne - szkolenia, seminaria, konsultacje, publikacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w wymianie informacji.
  • Łączymy

    Wierząc, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na harmonijnej współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym, inicjujemy i promujemy mechanizmy takiej współpracy wskazując na płynące z niej korzyści.
  • Wspieramy

    Nasza oferta jest adresowana jest do każdej organizacji, bez względu na wybrane przez nią cele i sposoby działania. Wsparcie jest dostosowane do specyfiki organizacji, nie narzucamy gotowych rozwiązań ale wspieramy organizację w realizowaniu jej własnych planów i zamierzeń.

Z kim współpracujemy

  • NGO i podmioty ekonomii społecznej

  • Administracja publiczna

  • Firmy i instytucje

Sprawdź naszą ofertę

Opowiedz nam o potrzebach Twojej organizacji, a my zaprojektujemy skrojoną na miarę usługę, dopasowaną do Twoich wymagań. W skład naszej oferty wchodzą m.in:

Darmowe porady

  • Telefoniczne porady księgowe

    wtorek 12:00 - 14:00
    czwartek 11:00 - 13:00
  • Telefoniczne porady z funkcjonowania organizacji

    poniedziałek, środa 12:00 - 14:00
    czwartek 11:00 - 13:00
  • Dyżur prawnika

    poniedziałek, wtorek 14.00-15.30
Przejdź do strony