Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Publikacje

Wybierz tematykę:    Dowolna    Księgowość    Pozyskiwanie funduszy    Prawo    Spółdzielnie socjalne    Zarządzanie organizacją   
Grzechy główne organizacji pozarządowych czyli o co chodzi z tą etyką…

P. Frączak

Grzechy główne organizacji pozarządowych czyli o co chodzi z tą etyką…

W ramach Pozarządowej Akademii Finansów i Zarządzania odbywają się spotkania dotyczące zagadnień etycznych w działalności organizacji pozarządowych. Wyraźnie widać, że osoby uczestniczące w tych spotkaniach nie bardzo umieją określić, o czym właściwie jest mowa. Spróbujemy to wyjaśnić i odpowiedzieć na pytanie zasadnicze: „dlaczego przestrzegamy 10 przykazań”? Pytanie to dotyczy również tych, którzy za sprawą swoich poglądów czy wyznawanej wiary wcale nie czują się zobligowani do poznania dekalogu. A zatem – czy zasada „nie kradnij” jest czymś innym niż norma prawna zakazująca przywłaszczania sobie cudzych rzeczy i przewidująca sankcję za taki czyn? Inaczej mówiąc – czy nie kradniemy dlatego, że grozi nam za to kara (bo gdyby nie groziła...), czy też wkracza tu... ...etyka pracy w organizacjach?

Co członek Komisji Rewizyjnej wiedzieć powinien

P. Frączak

Co członek Komisji Rewizyjnej wiedzieć powinien

Nowa publikacja, skierowana do członków Komisji Rewizyjnej. Ilustracje: Edward Lutczyn

Zbiórki publiczne i darowizny

K. Sadło

Zbiórki publiczne i darowizny

Przedstawiamy kompendium wiedzy o zbiórkach publicznych i darowiznach, o regulujących je przepisach i o tym, co powinna wziąć pod uwagę organizacja, która chce na stałe włączyć te formy finansowania swojej działalności w strategię finansową. Książka przedstawia stan prawny na luty 2014.

W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji

P. Frączak

W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji

Porzucenie tematu "po co" i ograniczenie dyskusji do technicznego "jak" znacznie zubaża ideowo sektor, którego jedną z cech charakterystycznych jest różnorodność. Działalność staje się głównie pracą organizacyjną, "nie posiada[jącą] w sobie momentu etycznego, który zawiera zawsze praca społeczna", bo, jak twierdził w 1919 roku - według mnie przekonująco - autor tych słów ks. Stanisław Adamski,, "wszelka działalność w społeczeństwie i dla społeczeństwa musi opierać się na pewnych podstawach jakiegokolwiek poglądu na świat, na życie". (...) Książka składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy jako preludium opowiada historię z roku 1914 - odwołując się również do historii komitetów obywatelskich z 1989 roku. Pozostałe trzy są wariacjami na temat osób (społeczników), organizacji (instytucji) i tego, co określamy mianem trzeciego sektora. To swoiste silva rerum, w którym znalazły się moje przemyślenia o sprawach ważnych dla działalności społecznej. a jednocześnie zaproszenie do dyskusji. Publikacja niedostępna - nakład wyczerpany

Kup
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

K. Sadło

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Oddajemy w Państwa ręce broszurę w skrócie przedstawiającą najważniejsze aspekty ustawy i wyjasniającą, jak organizacje pozarządowe mogą sobie z nią poradzić. Jakie mają obowiązki i jakie procedury musza wdrożyć, aby nie bac się ewentualne kontroli. Publikujemy także ekspertyzę prawną dotyczącą ustawy, korespondencję związaną z konkretnymi zapisami, prowadzoną z Ministerstwem Finansów, a także podręczny słowniczek terminów, który znacznie ułatwi uporanie się z kursem e-learningowym. K.Sadło Stan prawny na wrzesień 2011

Razem trudniej czy łatwiej – rzecz o zarządzaniu spółdzielnią

P. Frączak

Razem trudniej czy łatwiej – rzecz o zarządzaniu spółdzielnią

Mamy nadzieję, że prezentowany podręcznik, próbujący przybliżyć specyfikę funkcjonowania spółdzielni, a zatem i zarządzani nią, pozwoli wielu osobom, które chcą spółdzielnię założyć (także spółdzielnię socjalną), zrozumieć, jakie trudności i jakie szanse kryją się w takiej formie prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej, a co za tym idzie - lepiej działalnością spółdzielni zarządzać.