Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Publikacje

Wybierz tematykę:    Dowolna    Księgowość    Pozyskiwanie funduszy    Prawo    Spółdzielnie socjalne    Zarządzanie organizacją   
Programy księgowe – jak wybrać właściwe oprogramowanie

opracowanie ogólne

Programy księgowe – jak wybrać właściwe oprogramowanie

Najpowszechniej stosowane jest oprogramowanie wspomagające wszelkie operacje finansowo-księgowe. Każda organizacja musi bowiem cyklicznie (co miesiąc) rozliczać się z urzędem skarbowym oraz ZUS-em. Niektóre organizacje muszą również składać sprawozdania w urzędzie statystycznym. W miarę rozwoju organizacji może okazać się pomocny także program kadrowo-płacowy, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej poza systemem do fakturowania mogą się przydać także systemy wspomagające sprzedaż i prowadzenie magazynu.

Prawa autorskie w organizacji pozarządowej

A. Jarosiński

Prawa autorskie w organizacji pozarządowej

Z prawem autorskim spotykamy się w codziennym funkcjonowaniu każdej organizacji pozarządowej. Mamy z nim do czynienia m.in. przy organizowaniu szkoleń, koncertów, wydawaniu publikacji lub realizacji różnego typu projektów, w których korzystamy z utworów stanowiących dzieła podlegające ochronie prawnej. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z prawem autorskim jest ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. poz. 90 nr 631 z późn. zm.). Jednocześnie z uwagi na rozwój nowoczesnych technologii, w tym internetu, prawo autorskie podlega bardzo dużym zmianom praktycznie z dnia na dzień. W związku z tym znajomość tej problematyki oraz umiejętność korzystania z ochrony prawnej przysługującej twórcom są bardzo ważne w działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe na co dzień.

Poszukiwanie źródeł przychodów organizacji – podstawowe wiadomości

T. Zagrodzka

Poszukiwanie źródeł przychodów organizacji – podstawowe wiadomości

Organizacje pozarządowe mogą korzystać z wielu źródeł przychodów: mogą to być składki członkowskie (w przypadku stowarzyszeń), darowizny prywatne (od osób i firm), przychody ze spadków i zapisów, ze zbiórek publicznych, dotacje, przychody z działalności odpłatnej, z działalności gospodarczej, itd. [...] Spróbujmy prześledzić kilka możliwych źródeł finansowania „wygodnych” dla organizacji.

Pieniądze i etyka

P. Frączak

Pieniądze i etyka

Bardzo często w codziennych kompromisach zbliżamy się do granicy, za którą nasze postępowanie można uznać za nieetyczne czy nawet niezgodne z prawem. Oto mini przewodnik, który pozwala przeprowadzić rachunek organizacyjnego sumienia.

Organizacja pozarządowa a prowadzenie ksiąg rachunkowych

K. Adamska-Dutkiewicz

Organizacja pozarządowa a prowadzenie ksiąg rachunkowych

W roku 2006 Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło badania trzeciego sektora . Z analizy danych dotyczących zarządzania finansami wynikało, że 17,6% organizacji nie prowadzi w ogóle księgowości. W artykule tym nie odpowiem na pytanie dlaczego zjawisko to ma taka skalę, ale postaram się wykazać, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem działającej organizacji pozarządowej.

Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym

K. Adamska-Dutkiewicz

Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym

Jak napisać prostą informację dodatkową? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej sprawozdanie finansowe, składa się z: 1. bilansu, 2. rachunku wyników i 3. informacji dodatkowej.