Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Publikacje

Wybierz tematykę:    Dowolna    Księgowość    Pozyskiwanie funduszy    Prawo    Spółdzielnie socjalne    Zarządzanie organizacją   
Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

M. Długosz

Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia rachunkowości w organizacji opracowaną w niej na własny użytek – ale na podstawie ustawy – dokumentację przyjętych zasad rachunkowości (tzw. politykę rachunkowości). Polityka rachunkowości jest ustalona i wprowadzona do stosowania – obowiązkowo w formie pisemnej – przez kierownika jednostki (w wypadku fundacji i stowarzyszeń – zarząd organizacji). Jednym z elementów zasad rachunkowości jest Zakładowy Plan Kont. Niezbędny w każdej, nawet najmniejszej organizacji [...]

Umowa z biurem rachunkowym – kluczowe zapisy

D. Piekut

Umowa z biurem rachunkowym – kluczowe zapisy

Każda organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja itd.) jest zobowiązana prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Prowadzenie ksiąg rachunkowych może powierzyć zatrudnionej przez siebie księgowej, może też skorzystać z usług firmy zewnętrznej, czyli biura rachunkowego. Obydwa rozwiązania wiążą się z zawarciem określonych umów, które będą regulowały zasady współpracy: zatrudnienie księgowej to zawarcie umowy o pracę, wtedy zasady współpracy reguluje kodeks pracy, natomiast nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym będą uściślały zapisy w podpisanej umowie, zgodne z kodeksem cywilnym.

Sprzedaż towarów produkowanych przez osoby niepełnosprawne

K. Strzelec

Sprzedaż towarów produkowanych przez osoby niepełnosprawne

Jak sprzedać produkty wykonywane przez osoby niepełnosprawne lub po prostu robione ręcznie? To pytanie zadaje sobie coraz więcej organizacji, w których produkty własnoręczne są tworzone na dużą skalę. Cel jest oczywisty – sprawić, by towary trafiły do jak najszerszej grupy odbiorców. Zazwyczaj cały proces wygląda tak, że najpierw produkty są wytwarzane, a dopiero potem szuka się rynku zbytu. [...]

Programy księgowe – jak wybrać właściwe oprogramowanie

opracowanie ogólne

Programy księgowe – jak wybrać właściwe oprogramowanie

Najpowszechniej stosowane jest oprogramowanie wspomagające wszelkie operacje finansowo-księgowe. Każda organizacja musi bowiem cyklicznie (co miesiąc) rozliczać się z urzędem skarbowym oraz ZUS-em. Niektóre organizacje muszą również składać sprawozdania w urzędzie statystycznym. W miarę rozwoju organizacji może okazać się pomocny także program kadrowo-płacowy, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej poza systemem do fakturowania mogą się przydać także systemy wspomagające sprzedaż i prowadzenie magazynu.

Organizacja pozarządowa a prowadzenie ksiąg rachunkowych

K. Adamska-Dutkiewicz

Organizacja pozarządowa a prowadzenie ksiąg rachunkowych

W roku 2006 Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło badania trzeciego sektora . Z analizy danych dotyczących zarządzania finansami wynikało, że 17,6% organizacji nie prowadzi w ogóle księgowości. W artykule tym nie odpowiem na pytanie dlaczego zjawisko to ma taka skalę, ale postaram się wykazać, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem działającej organizacji pozarządowej.

Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym

K. Adamska-Dutkiewicz

Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym

Jak napisać prostą informację dodatkową? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej sprawozdanie finansowe, składa się z: 1. bilansu, 2. rachunku wyników i 3. informacji dodatkowej.