Pomiń menu

Doradcy lokalni

Mapa Sieci Doradców Lokalnych – zapraszamy do kontaktu i korzystania ze wsparcia naszych certyfikowanych doradców oraz osób przeszkolonych w ramach naszych cyklów edukacyjnych.

Legenda:
Ikona żółta – osoby certyfikowane
Ikona zielona – osoby w trakcie procesu certyfikacji
Ikona książki – doradcy finansowo-prawni
Ikona wykresu – doradcy księgowi