Pomiń menu

Doradcy lokalni

Mapa Sieci Doradców Lokalnych – zapraszamy do kontaktu i korzystania ze wsparcia naszych certyfikowanych doradców oraz osób przeszkolonych w ramach naszych cyklów edukacyjnych.

Legenda: osoby certyfikowane
doradcy finansowo-prawni osoby w trakcie procesu certyfikacji
doradcy księgowi kandydaci na doradców